• Καλως ήρθατε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη

  "Θριασία - Νέες Γυναικες της επιστήμης στην Απασχόληση"

 • Που υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο

 • Στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Επισκεφτειτε
την Ιστοσελιδα μας!

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας-ΤοπΣΑ»

Τί αφορά το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Α.Σ. «Θριασία»;

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία – Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και συστάθηκε για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Άξονας Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Α.Σ. «Θριασία» είναι ένα μείγμα εταίρων του δημόσιου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού τομέα, έχουν συμπράξει και δουλεύουν μαζί, προκειμένου να μπορέσουν να μεταφέρουν τη τεχνογνωσία που ο κάθε ένας τους διαθέτει, με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης.

Στόχοι

 • Ένταξη στην απασχόληση 78 ωφελουμένων ανέργων γυναικών από τους Δήμους Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου (Θριάσιο Πεδίο), πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Υλοποίηση ενός πλέγματος δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη
 • Αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την τοπική οικονομία και την απασχόληση
 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης με φορείς εκτός της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θριασία» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Θριασίου

«Με μια ματιά»

Βασικοί άξονες

 • Αστικό περιβάλλον

  Υπηρεσίες βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος, έργα πράσινης ανάπτυξης μικρής κλίμακας, αναπλάσεις με βιοκλιματικές μεθόδους κλπ.
 • Ποιότητα ζωής αστικού πληθυσμού

  Ανάδειξη πολιτισμικής δημιουργίας, ψυχαγωγία, εξυπηρέτηση ομάδων πληθυσμού κλπ
 • Υποστήριξη τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας

  Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης κλπ
template image news

Περιοχές Παρέμβασης

Ως περιοχή παρέμβασης ορίζεται το Θριάσιο Πεδίο και ειδικότερα, οι Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγαρέων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα


 • Μέρος των ωφελουμένων θα:

  • συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, ατομική ή κοινωνική
  • προσληφθούν από επιχειρήσεις
  • προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά κλπ προγράμματα


 • Δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας για την στήριξη της αγοράς εργασίας του Θριασίου


 • Δημιουργία και υπογραφή Τοπικού Συμφώνου Συνεργασίας για την απασχόληση στο Θριάσιο


Η δουλειά απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα τρία μεγαλύτερα κακά:
την ανία, τα ελαττώματα και την ανάγκη.
Βολταίρος, 1694-1778, Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας

«Με ποιους μπορούμε να συνεργαστούμε;»

Με ποιούς μπορούμε να συνεργαστούμε;

services
 • Τοπικές επιχειρήσεις
 • Επαγγελματικές οργανώσεις
 • Εργοδοτικοί φορείς
 • Φορείς και υπηρεσίες τοπικής & περιφερειακής αυτοδιοίκησης
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία
 • Φορείς που υλοποιούν άλλα προγράμματα

Γιατί να Συνεργαστείτε μαζί μας;

Επιθυμείτε να στελεχώσετε την επιχείρηση σας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό;
Αναζητάτε επιχειρηματικές συνεργασίες;
Ενδιαφέρεστε για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας;
Σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε για προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης ή/και της επιχειρηματικότητας;

Έχετε σκεφτεί τον ρόλο σας ως μέντορες επιχειρηματικότητας ή/ και απασχόλησης στις εκδηλώσεις μας και να μοιραστείτε τη τεχνογνωσία και την εμπειρία σας;
Ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε γύρω από την κοινωνική οικονομία;
Επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης της Α.Σ. «Θριασία»;
Όποιος και εάν είναι ο λόγος, σας καλούμε να γνωριστούμε και να συνεργαστούμε!

Το να βρεις το σωστό επάγγελμα είναι
σαν να βρίσκεις την ψυχή σου σ’ αυτόν τον κόσμο.
Thomas Moore, 1779-1852, Ιρλανδός ποιητής

Τι προσφέρουμε

Εξειδικευμένο προσωπικό προς απασχόληση

Πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης

Προβολή της δραστηριότητας του φορέα σας στην σελίδα δικτυωμένων φορέων στο www.topsa-thriasia.gr

Συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό της Α.Σ. «Θριασία»

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Διεύρυνση των επαγγελματικών επαφών

Ανάδειξη νέων προοπτικών συνεργασίας και τοπικής ανάπτυξης

Διασύνδεση με δημόσιους, ιδιωτικούς, εργοδοτικούς, επαγγελματικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς του Θριασίου

Far and away the best prize that life has to offer is
the chance to work hard at work worth doing.
Theodore Roosevelt

Δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας (κοινωνικής και ατομικής)

 • Λειτουργία θυλάκων επιχειρηματικότητας για την στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη πρακτικών ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ υφιστάμενων και νεοφυών επιχειρήσεων – «Μέντορες επιχειρηματικότητας»
 • Διοργάνωση ημερίδων, εργαστηρίων και b2b (business to business) συναντήσεων
 • Τήρηση στοιχείων σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου
 • Αξιοποίηση του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

Αντικείμενο του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης

Bούληση και πρόθεση για ουσιαστική συνδρομή και συμμετοχή μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες

Aλλαγή των δυσμενών συνθηκών στην αγορά εργασίας

Δράσεις στήριξης της απασχόλησης

 • Υπηρεσίες σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας για το Θριάσιο
 • Καταγραφή, παρακολούθηση και ενημέρωση για προγράμματα απασχόλησης
 • Κάλυψη νέων θέσεων εργασίας από τοπικό πληθυσμό
 • Διοργάνωση ημερίδων, ημερών καριέρας και εργαστήριων για ανέργους
 • Διεξαγωγή συναντήσεων εργοδοτών – ανέργων
 • Υιοθέτηση τακτικών πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης

Σκοποί του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης

 • Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας: κοινωνικής και ατομικής.
 • Η ενεργοποίηση κοινωνικών διεργασιών για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας.
 • Δημιουργία ενός δικτύου τοπικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας ως κοινωνικού προβλήματος.

Δράσεις συνεργασίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας

 • Χαρτογράφηση των φορέων του Θριασίου
 • Αλληλοστήριξη των τοπικών φορέων μέσα από τη συμμετοχή στις δράσεις τους, τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, τη διάχυση της πληροφόρησης και την μεταφορά της τεχνογνωσίας
 • Από κοινού διοργάνωση δράσεων δικτύωσης

Οργανωτική Δομή

Opportunity is missed by most people because
it is dressed in overalls and looks like work.
Thomas A. Edison

Απασχόληση ωφελουμένων ΤΟΠΣΑ

Οι ωφελούμενες που έχουν ενταχθεί στο Τοπικό Σχέδιο καλύπτουν ένα ευρύτατο σύνολο των επιστημονικών πεδίων.

Ανθρωπιστικές/Κοινωνικές/Νομικές Επιστήμες

(27 άτομα)

Ιστορίας αρχαιολογίας (2)
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (14)
Παιδαγωγών Νηπιαγωγών (2)
Κοινωνικών & πολιτικών επιστημών – κοινωνικής πολιτικής, κοινωνιολογίας, πολιτικών επιστημών, θεατρολογίας, οικιακής οικονομίας, κοινωνικής εργασίας (8)
Νομικής (1)

Επιστήμες υγείας

(5 άτομα)

Νοσηλευτικής (1)
Διαιτολογίας (1)
Φυσιοθεραπείας (1)
Μαιευτικής (1)
Τεχνολογίας ιατρικών εργαστηρίων (1)

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

(13 άτομα)

Διοίκησης επιχειρήσεων (5)
Λογιστικής (4)
Δημόσιας διοίκησης (1)
Οικονομικής & περιφερειακής ανάπτυξης (1)
Χρηματοοικονομικών (1)
Βιβλιοθηκονομίας (1)

Τεχνολογικές επιστήμες

(18 άτομα)

Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (1)
Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού (1)
Τεχνολογίας Τροφίμων (1)
Τεχνολογίας Γεωπονίας (2)
Γραφικών Τεχνών (1)
Μηχανολογίας (2)
Μηχανικών Δομικών Έργων (1)
Πολιτικών Δομικών Έργων (3)
Χημικών Μηχανικών (1)
Πολιτικών Μηχανικών (2)
Γεωλογίας (1)
Χημικών (1)
Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (1)

Πρόσθετα προσόντα

(μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών//συνεχής κατάρτιση//πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης//εργασιακή εμπειρία//γνώση ξένων γλωσσών//ο άριστος χειρισμός Η/Υ καθώς και εξειδικευμένων προγραμμάτων//συμμετοχή σε ερευνητικά και κοινωνικά projects//προσφορά εθελοντισμού κλπ.

είναι στοιχεία που συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ των ωφελουμένων μας.

Παρακολούθηση ενός εκ των παρακάτω τμημάτων κατάρτισης, διάρκειας 125 ωρών:

 • Αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση
 • Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση στελεχών στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών
 • Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίεςf

Δικτύωση με τοπικούς φορείς με σκοπό:

 • τη διεύρυνση των επαγγελματικών επαφών
 • ανάδειξη νέων προοπτικών συνεργασίας και τοπικής ανάπτυξης
 • την απόκτηση χρήσιμων πληροφοριών
 • την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών
 • την απόκτηση συμβουλών από έμπειρους του χώρου

Συμμετοχή σε ενέργειες συμβουλευτικής:

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική, για όσους προωθηθούν σε θέσεις απασχόλησης
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, για όσους προωθηθούν στην ανάπτυξη ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Συμβουλευτική Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, για όσους προωθηθούν στην ανάπτυξη συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Choose a job you love,
and you will never have to work a day in your life.
Confucius

Copyright © 2015 ΤΟΠΣΑ Θριασία / All rights reserved.